1) Για πρώτη τοποθέτηση, στις εταιρείες AuzouDolceJolijouLondjiLudattica και Toi World, απαιτείται παραγγελία συνόλου 300€ + Φ.Π.Α. που εξοφλείται με προπληρωμή. Για την εταιρεία Citron, το ποσό ανέρχεται στα 500€ + Φ.Π.Α.

2) Οι παραγγελίες της εταιρείας Citron, θα τιμολογούνται ξεχωριστά και θα εξοφλούνται μόνο με μετρητά ή δίμηνη επιταγή.

3) Για όλες τις εταιρείες εκτός της Citron, ισχύουν τα παρακάτω:

- Για παραγγελίες άνω των 500€ + Φ.Π.Α., έκπτωση 3% στην προπληρωμή με μετρητά.
- Για παραγγελίες άνω των 950€
 + Φ.Π.Α., έκπτωση 5% στην προπληρωμή με μετρητά.
- Για παραγγελίες άνω των 1450€ + Φ.Π.Α., έκπτωση 7,5% στην προπληρωμή με μετρητά.

Στην περίπτωση που σας ενδιαφέρει η προπληρωμή, ενημερώστε μας στα σχόλια της παραγγελίας σας, ώστε να σταλεί το προτιμολόγιο.

4) Σε κάθε περίπτωση η εξόφληση μπορεί να γίνει και με μία μεταχρονολογημένη επιταγή (2-3 μηνών).